prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


W 1991 r. uhonorowany Nagrodą Polcul za „współpracę polsko-rosyjską w walce o demokrację”, w 1999 r. – Nagroda Ministra Edukacji Narodowej. W 2009 r. uhonorowany odznaką „Zasłużony dla Kultury Polskiej”, nadaną przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W 2013 r. odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej. W 2015 r. odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi w pracy naukowo-badawczej w dziedzinie języków i kultur wschodniosłowiańskich oraz za wspieranie międzynarodowej współpracy naukowej. W 2018 r. – Medal Gloria Artis i Medal 100-lecia Odzyskania Niepodległości, w 2018 r. – Nagroda Prezydenta Miasta Krosna „Za zasługi dla Krosna” (za wybitne osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego, wspólnie z żoną Leokadią Anną i synem Igorem, 2018), Medal za Zasługi dla Krosna. Wielokrotny laureat nagród Rektora UJ, Rektora PWSZ w Krośnie oraz – już jako rektor w okresie od 2012 r. do 2020 r. coroczną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.


<- Wróć do opisu głównego