prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Funkcje uczelniane i akademickie


Od 1983 r. zatrudniony w Uniwersytecie Jagiellońskim, od 2006 r. – w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. W okresie od 2001 r. do 2005 r. – wykładał na Wydziale Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. W okresie od 1999 r. do 2005 r. i od 2008 r. do 2012 r. – Dyrektor Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2005 r. Kierownik Katedry Kultury Słowian Wschodnich Wydziału Filologicznego UJ. W okresie od 2006 r. do 2011 r. Kierownik Zakładu Filologii Rosyjskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. W okresie od 2012 r. do 2020 r. rektor tejże uczelni (od 1 maja 2020 – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie).


<- Wróć do opisu głównego