prof. dr hab. Grzegorz Przebinda – Doświadczenie pozauczelniane


Na początku lat 80., jeszcze w stanie wojennym – wtedy jako student UJ – działał jako wykładowca w podziemnym Latającym Uniwersytecie, zorganizowanym przez podziemną NSZZ „Solidarność” UJ – dla uczniów, studentów i robotników całej Polski południowej, w tym Krakowa. Publikował także wówczas teksty o wolnej kulturze rosyjskiej w polskich czasopismach drugiego obiegu (krakowska „Arka” i „Miesięcznik Małopolski”), tłumaczył dla wydawnictw drugiego obiegu książki rosyjskich dysydentów i emigrantów z ZSRR (Władimir Bukowski: „Listy rosyjskiego podróżnika”).

W okresie od 1990 r. do 1992 r. kierował krakowskim wydawnictwem Arka, wydając tam m.in. pierwsze tomy Biblioteczki Poetów Języka Angielskiego pod redakcją i w przekładzie Stanisława Barańczaka. W okresie od 1986 r. do 1992 r. przebywał w Niemczech (Freiburg im Breisgau, Monachium), w Szwajcarii (Genewa), we Włoszech (Rzym) i we Francji (Paryż) w ramach stypendiów naukowych, w tym czasie i później publikował teksty o kulturze rosyjskiej i jej związkach z kulturą polską i europejską w naukowych czasopismach w Polsce („SlaviaOrientalis”, „Znak”, „Ethos”, „Roczniki Humanistyczne KUL”, „Przegląd Rusycystyczny”) i w periodykach zagranicznych („CahiersduMonderusse et soviétique”, „Studies in East EuropeanThought”). Był członkiem redakcji lub kolegiów redakcyjnych czasopism: „NowajaPolsza” (1999–2019), „Ethos”, „Nowa Europa Wschodnia”. Od 1992 r. do dziś odwiedza regularnie Rosję i Ukrainę, przebywał w ośrodkach naukowych Litwy, Estonii i Białorusi, wygłaszał odczyty i wykłady w uczelniach w Moskwie, Czerniowcach, Mińsku, Wilnie, Tallinie, Dauvgaupils, Genewa. Obecnie wchodzi w skład Komitetu Redakcyjnego kwartalnika naukowego „Przegląd Rusycystyczny”, znajdującego się od 2020 na liście Scopus. Członek Rady Naukowej Instytutu Jana Pawła II Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Komisji Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk oraz Komisji Wschodnioeuropejskiej Polskiej Akademii Umiejętności. Zrealizował trzy granty naukowe: „Od Czernyszewskiego do Sołżenicyna. Spór tradycji Średniowiecza z dziedzictwem Oświecenia w twórczości wybranych myślicieli rosyjskich” (1998), „Jan Paweł II wobec Rosji i Ukrainy” (2001), „Stara żywa Ruś. Kultura i dzieje” (2014).

W okresie od 2016 r. do 2020 r. wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, w okresie od 2016 r. do 2018 r. członek Rady Narodowego Kongresu Nauki, przygotowującej ostateczny projekt Prawa o Szkolnictwie wyższym i Nauce (Ustawa 2.0). Członek honorowy Stowarzyszenia Portius w Krośnie oraz Polskiego Towarzystwa Zielarzy i Fizjoterapeutów w Krośnie.

Od 2018 r. redaktor naczelny rocznika „Studia Pigoniana” przy KPU w Krośnie, od 2020 r. – kieruje uczelnianym Wydawnictwem Humanistycznym Pigonianum.


<- Wróć do opisu głównego