prof. Fritz Koenig – Życiorys naukowy

Studiował na uczelniach w Heidelbergu, Kolonii i Bristolu, a studia licencjackie ukończył w Norwegii, na Uniwersytecie w Oslo. Specjalizował się w historii i kulturze średniowiecza, studiując filologię staroskandynawską, staroangielską i staroniemiecką. Stopnie magisterskie i doktorskie z literatury porównawczej otrzymał na Uniwersytecie Iowa, w USA.