prof. Fritz Koenig – Najważniejsze publikacje

Opublikował ponad 200 artykułów w czasopismach naukowych, 7 oryginalnych tomików poezji oraz 4 tomiki poezji w tłumaczeniu. Był członkiem rad naukowych i redakcyjnych 7 międzynarodowych czasopism naukowych oraz redaktorem  i współredaktorem szeregu książkowych publikacji naukowych.