prof. dr hab. Fritz Konig – Doświadczenie pozauczelniane

W latach 1967-1992 był tam zatrudniony jako profesor literatur europejskich i humanistyki na Uniwersytecie Iowa, w USA, był także kierownikiem zakładu języków nowożytnych (w latach 1975-1991). W latach 1972-2004 był także dyrektorem letniej szkoły dla nauczycieli języka niemieckiego na uniwersytecie w Klagenfurcie w Austrii. Na przełomie lat 60-tych i 70-tych był członkiem zespołu prowadzonego przez dyrektora Paula Engle’a w ramach International Writers’ Workshop na Uniwersytecie Iowa, gdzie wykształcił swoje umiejętności jako krytyk literacki, spotkał też słynnych pisarzy, takich jak Kurt Vonnegut czy John Irving. W latach 70-tych i 80-tych zajmował się głównie literaturą Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a dzięki otrzymanemu od uczelni grantowi mógł zaprosić licznych pisarzy z NRD do odwiedzenia kampusu Uniwersytetu Northern Iowa.