mgr Urszula Raś – Życiorys naukowy


  • Absolwentka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na kierunku Język i kultura Rosji, Uniwersytetu Rzeszowskiego na kierunku Filologia rosyjska (specjalizacja: translatoryka),
  • Ukończyła studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego.

<- Wróć do opisu głównego