mgr Sylwia Widota-Brońska – Doświadczenie pozauczelniane


  • Doświadczenie zawodowe lektora zdobywała prowadząc zajęcia językowe w I LO im. M. Kopernika w Krośnie i Katolickim Liceum i Gimnazjum w Krośnie,
  • Od 2007 r. jest współorganizatorką i członkiem komisji corocznego Konkursu Języka Angielskiego dla Szkół Ponadgimnazjalnych,
  • Współautorka  czasopisma Academia Stars.

Pełnione funkcje w projektach

  • Prowadziła kursy języka angielskiego technicznego w energetyce w ramach projektu pn.: „Silna kadra inżynierska – wsparcie kierunków zamawianych w PWSZ w Krośnie” nr POKL 04.01.02.-00-068/09.

<- Wróć do opisu głównego