mgr Stanisława Olszyk – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, magister pielęgniarstwa,
 • Ukończone Studia podyplomowe na wydziale Pedagogiczno – Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Studia podyplomowe z zakresu Technik Relaksacyjnych na Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu,
 • Specjalista z opieki długoterminowej.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”,

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”,
 • „Kadra uczelni pielęgniarskiej”,
 • „Komunikacja interpersonalna”,
 • „Zarządzanie zespołem”.