mgr Stanisława Olszyk – Najważniejsze publikacje


Artykuł w monografii naukowej: Oczekiwania Rodziców Dziecka Chorego Na Cukrzycę Typu I W Zakresie edukacji Dotyczącej Istoty Choroby I Jej Powikłań. Prace ofiarowane dla prof. dr hab.n.med. Elżbiecie Piontek. Tytuł rozdziału: Endokrynologia w Pediatrii. Język publikacji: polski. Rok wydania 2016, s. 73-83.