mgr Stanisława Olszyk – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2018 r. odznaczona medalem brązowym za długoletnią służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.