mgr Stanisława Olszyk – Doświadczenie pozauczelniane


  • Zainteresowania zawodowe dotyczą opieki nad osobami w terminalnej fazie choroby oraz ból i uwarunkowania genetyczne chorób nowotworowych.