mgr Roman Woźniak – Życiorys naukowy

– Liceum Zawodowe w Jaśle – specjalność mechanik obróbki skrawaniem (1978)
– Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – wychowanie fizyczne z gimnastyką korekcyjną i turystyką (2004)
– Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – szkolne wychowanie fizyczne (2006)