mgr Roman Woźniak – Doświadczenie pozauczelniane

Trener karate kyokushin w Krośnieńskim Klubie Kyokushin Karate – 40 lat
Nauczyciel wychowania fizycznego – nauczyciel mianowany – 10 lat
Nauczyciel sportów walki w PWSZ w Krośnie – 6 lat
Trener II klasy karate kyokushin – AWF Kraków (2010)
Instruktor sportu karate (1980)
Instruktor samoobrony (2007)
Instruktor boksu (2010)
Stopień mistrzowski 5 dan w karate kyokushin – Shihan (2011)