mgr Roberto Martínez Zabala – Życiorys naukowy


Wykładowca zdobył wykształcenie kierunkowe i tytuł naukowy w zakresie filologii hiszpańskiej. Brał udział również w wielu kursach z zakresu metodyki nauczania języka hiszpańskiego jako języka obcego.