mgr Roberto Martínez Zabala – Doświadczenie pozauczelniane


  • Jest egzaminatorem międzynarodowych egzaminów z języka hiszpańskiego DELE na wszystkich poziomach zaawansowania,
  • Od 2003 r. czynnie bierze udział w dorocznych sesjach egzaminacyjnych, również jako koordynator i przewodniczący komisji, a także w seminariach i kursach związanych z tematyką takich egzaminów,
  • Posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w nauczaniu języka hiszpańskiego jako języka obcego na poziomach od A1 do C1. Zajęcia w tym zakresie w większości prowadził w kolegium nauczycielskim kształcąc przyszłych nauczycieli języka hiszpańskiego,
  • Prowadzi również kursy przygotowawcze w ramach programów europejskich, między innymi, Erasmus + kształcąc młodzież zamierzającą wyjechać na praktyki lub studia do Hiszpanii.