mgr Robert Rajs – Najważniejsze publikacje


Monografie

 1. Skrypt z Konferencji naukowej „Edukacja ogólnotechniczna w wybranych krajach świata ”. Tarnobrzeg 1995.
 2. Skrypt – „Wielozadaniowe i wielodostępne systemy operacyjne” Wyd. PWSZ Krosno 2005.
 3. Skrypt – „Informatyczne systemy w turystyce”. dla Kierunku Turystyka i Rekreacja. Wyd. PWSZ Krosno 2007.
 4. Skrypt z systemów operacyjnych dla uczniów i słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie Wyd. CKU 2007

Badania naukowe:

 1. Zastosowanie algorytmów genetycznych do badania efektywności kształcenia na wyższej uczelni technicznej.
 2. Kwantyfikowanie wiedzy i jej analiza z przedmiotów informatycznych na specjalności:
  Sieciowe Systemy Informatyczne PWSZ Krosno.
 3. Ocena testów sprawdzających wiedzę studenta metodami testowania hipotez statystycznych

Publikacje

 1. Skrypt z Konferencji naukowej „Edukacja ogólnotechniczna w wybranych krajach świata ”. Tarnobrzeg 1995
 2. Skrypt – „Wielozadaniowe i wielodostępne systemy operacyjne” ponad 200 stron materiałów dydaktycznych
  Wyd. PWSZ Krosno 2005
 3. Prowadzone zaawansowane prace nad skryptem dla Kierunku Turystyka i Rekreacja przewodnikiem
  multimedialnym z systemów informatycznych w turystyce
 4. Skrypt z systemów operacyjnych dla uczniów i słuchaczy Centrum Kształcenia Ustawicznego w Krośnie
  Wyd. CKU 2006

Artykuły – Konferencje

 1. Robert Rajs: „Pojęcie systemu oświatowego”. Artykuł w materiałach konferencyjnych. Wyd. FOSZE –Tarnobrzeg 1995.
 2. Robert Rajs „Problemy szkoły i oświaty podstawowej”. Artykuł w materiałach konferencyjnych. Wyd. FOSZE – Tarnobrzeg 1995.
 3. Robert Rajs: „„Problemy szkoły średniej”. Artykuł w materiałach konferencyjnych. Wyd. FOSZE –Tarnobrzeg 1995.
 4. Robert Rajs: „Uczenie się przez badanie jako dochodzenie do zrozumienia”. Edukacja Ogólnotechniczna – inaczej. Wyd. FOSZE Nr.1/95.
 5. Robert Rajs: „Innowacje pedagogiczne bez techniki”. Edukacja ogólnotechniczna – inaczej. Wyd. FOSZE Nr.2/96.
 6. Robert Rajs: „Kształtowanie kultury informatycznej” Artykuł w czasopiśmie Edukacja ogólnotechniczna – inaczej. Wyd. FOSZE Nr.3/96.
 7. Robert Rajs: „.Treść kształcenia i jej powiązania z celami wychowania i nauczania oraz wymaganiami programowymi”. Wyd. FOSZE Nr.7/97.
 8. Robert Rajs: „Badanie wzrostu poziomu efektywności kształcenia na wyższej uczelni”. Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Chełm 2003.
 9. Robert Rajs: „Zastosowanie algorytmów genetycznych w modelowaniu doboru treści kształcenia informatycznego” . Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Chełm 2004.
 10. Robert Rajs: „Zastosowanie programów komputerowych do analizy wody, powietrza oraz gospodarki odpadami”. Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Krosno, wrzesień 2004.
 11. Robert Rajs: „Zastosowanie analizy wyników testów komputerowych w wyższym szkolnictwie zawodowym ważnym elementem systemu jakości kształcenia”. Artykuł w materiałach konferencyjnych PWSZ Chełm 2005.
 12. Robert Rajs: „Identyfikacja i budowa modelu weryfikacji kształcenia informatycznego
  w wyższym szkolnictwie zawodowym na przykładzie specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne”. III Międzynarodowa Konferencja naukowa – Edukacja w XXI wieku. Piła 2005.
 13. Robert Rajs: „Ocena testów sprawdzających wiedzę studenta metodami testowania hipotez statystycznych”. Konferencja Informatyki Stosowanej. PWSZ Chełm 2006.
 14. Robert Rajs: „Analiza systemu weryfikującego wyniki nauczania przedmiotów informatycznych na przykładzie specjalności Sieciowe Systemy Informatyczne PWSZ Krosno”. IV Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA – INFORMATYKA – EDUKACJA Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki ,
  Iwonicz Zdrój, 2006.
 15. Robert Rajs: „Identyfikacja i budowa modelu weryfikacji kształcenia informatycznego w wyższym szkolnictwie zawodowym na przykładzie specjalności: Sieciowe systemy informatyczne”. Kształcenie zawodowe w teorii i praktyce edukacyjnej. Tom 1. Publikacja pod red. Alicji Kozubskiej i Andrzeja Zduniaka. Wyd. WWSB Poznań 2006.
 16. Robert Rajs: „Komputerowe platformy rezerwacyjne” . VII Konferencja Informatyki Stosowanej PWSZ Chełm 2008.
 17. Robert Rajs: „Analiza progresu wiedzy informatycznej wśród studentów w odniesieniu do portalu edukacyjnego E-student PWSZ Krosno” . Konferencja naukowa „Zastosowanie Informatyki Współczesnej”. PWSZ Legnica 2009.
 18. Robert Rajs: „Progres specjalistycznej wiedzy informatycznej wśród studentów w oparciu o nauczanie Blended learning”. IX Międzynarodowa Konferencja „Informatyka – Badania i Zastosowania”. UMCS Lublin – Kazimierz Dolny luty 2010.
 19. Robert Rajs: „„Narzędzia e-learningu wspomagające proces edukacji informatycznej w odniesieniu do progresu wiedzy informatycznej wśród słabszych studentów”. VIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa TECHNIKA – INFORMATYKA – EDUKACJA Uniwersytet Rzeszowski – Zakład Dydaktyki Techniki i Informatyki –2010.
 20. Robert Rajs: „„Narzędzia e-learningu wspomagające proces edukacji informatycznej w odniesieniu do progresu wiedzy wśród studentów”. Nauka dla Gospodarki. Publikacja pod red. Colina F. Halesa. Uniwersytet Rzeszowski 2010.
 21. Robert Rajs: „Wpływ zastosowania prezentacji wiedzy na portalu e-learningowym E-Student na wzrost wiedzy informatycznej z przedmiotu Informatyka w zarządzaniu”.
  Prace naukowo-dydaktyczne. Zeszyt 68 Wyd. PWSZ Krosno 2015.
 22. Robert Rajs: „Rzeczowy wykaz akt oraz Instrukcja kancelaryjna w zarządzaniu organizacji, urzędu w pracy biurowej”. Prace naukowo-dydaktyczne. Zeszyt ….. Wyd. PWSZ Krosno 2016.

<- Wróć do opisu głównego