mgr Radosław Gołąb – Najważniejsze publikacje


  1. Radosław Gołąb ”Szeregowanie procesów w systemach czasu rzeczywistego”, Problemy Ekologiczne Euroregionu Karpackiego,
  2. Wiesław Wajs, Marcin Skuba, Radosław Gołąb, “A distributed control and management system of the building’s resources based on LON technology” IFAC Workshop on Programmable Devices and Systems, PDS Kraków,
  3. Radosław Gołąb, Marcin Skuba, “Optymalizacja trasy routingu przy użyciu algorytmów mrówkowych”, SIECI KOMPUTEROWE – budowa, eksploatacja, kształcenie, Radom,
  4. Wiesław Wajs, Marcin Skuba, Radosław Gołąb, „Analiza możliwości diagnozowania węzłów w rozproszonym systemie sterowania” Diagnostyka Procesów Przemysłowych, Rajgród,
  5. Wiesław Wajs, Radosław Gołąb, „System zarządzania rozproszonego dla mikroprocesorowych struktur siecioych”, International Congress on INTELLIGENT BUILDING SYSTEMS – InBuS 2006 Krakow.