mgr Olga Słowik-Matys – Życiorys naukowy


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie – praca licencjacka: Romantic Symbols in William Blake’s Paintings and Book Illustrations. Licencjat filologii.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – praca magisterska: A Linguistic Perspective on Popular Science: A Contrastive Analysis of Contemporary English and Polish Texts on Astrophysics. Magister filologii angielskiej.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Podyplomowe studia edytorskie na Wydziale Polonistyki.

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych w Katedrze UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową. Sekcja języka angielskiego.

Högskolan Dalarna, Falun, Szwecja. Semestralne stypendium programu Erasmus. Obszar studiów: literatura irlandzka, teoria literatury, filmoznawstwo.


<- Wróć do opisu głównego