mgr Monika Barabasz – Życiorys naukowy


  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie – studia licencjackie – kierunek Wychowanie Fizyczne – specjalność: Instruktorsko-sportowa oraz Odnowa biologiczna z gimnastyką korekcyjną,
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia magisterskie – kierunek Wychowanie Fizyczne – specjalność: Menedżer sportu,
  • Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu – studia doktoranckie.