mgr Monika Barabasz – Doświadczenie pozauczelniane


  • Prowadzi zajęcia w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz w Zakładzie Wychowania Fizycznego,
  • Prowadzi Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych,
  • Jest członkiem zarządu Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie,
  • Posiada kwalifikacje instruktora m.in.: narciarstwa, pływania, nordic walking oraz patent żeglarski,
  • Uczestniczyła w 4 projektach naukowych lub społeczno-naukowych finansowanych ze środków UE.