mgr Monika Barabasz

Studium Wychowania Fizycznego i Sportu


Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół szeroko pojętej aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Jest autorem oraz współautorem kilku publikacji naukowych. Prowadzi zajęcia z wychowania fizycznego w ramach Studium Wychowania Fizycznego i Sportu oraz Zakładu Wychowania Fizycznego (m.in. z zakresu: narciarstwa, pływania, nordic walking oraz teorii sportu dzieci i młodzieży) a także prowadzi Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie.Telefon: 13 43 755 12
E-mail: monika.barabasz@kpu.krosno.pl
Konsultacje: poniedziałki 12.45 – 13.45 pokój nr 04 – Rektorat PWSZ, Rynek 1