mgr Monika Barabasz – Najważniejsze publikacje


  • Zadarko E, Barabasz Z, Nizioł-Babiarz E, Zadarko-Domaradzka M, Barabasz M, Sobolewski M, Palanska A, Bergier J, Junger J. Leisure time physical activity of young women from the Carpathian Euroregion in relation to the Body Mass Index, Ann Agric Environ Med. 21(3): 622-626. (IF 3,0).
  • Zadarko E, Barabasz Z, Shyyan O, Nizioł-Babiarz E, Slyvka Y, Zadarko-Domaradzka M, Turchyk I, Barabasz M, Frączek K. Wybrane aspekty szkolenj edukacji zdrowotnej na przykładzie stylu życia młodzieży polsko-ukraińskiej, skrypt dla wykładowców, nauczycieli i studentów. Lwowski regionalny Instytut Doskonalenia Nauczycieli we Lwowie, Lwów 2014.
  • Zadarko-Domaradzka M, Zadarko E, Skret K, Barabasz M. Leisure time physical activity in professionally active men. Acta Facultatis exercitationis corporis Universitatis Presoviensis, Presov 2014, 126-132.
  • Barabasz M, Lwow F, Zadarko E. Kwestionariusz Aktywności Fizycznej Czasu Wolnego Minnesota w praktyce lekarskiej i promocji zdrowia. Physiotherapy 2015, 23(2): 34-41.