mgr Mirosław Rymar – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje

Artykuły

  • „Od pocztówki do plakatu – reklamy i ulotne o tematyce naftowej i gazowniczej w okresie II RP”, Wiek Nafty 3 (82) październik 2013,
  • „Reklama prasowa o tematyce naftowej i gazowniczej w okresie II Rzeczpospolitej” Wiek Nafty 4 (83) grudzień 2013,
  • „Technologia VR (Virtual Reality) – efektowna i skuteczna metoda promocji miejscowości turystycznych Pogórza Dynowskiego”. VII Konferencja Naukowo-Techniczna „Błękitny San”, Dubiecko 2010,
  • „Nowoczesne inspiracje architektoniczne a problem ochrony środowiska kulturowego w odniesieniu do Pogórza Dynowskiego”. VI Konferencja Naukowo – Techniczna „Błękitny San”, Krzywcza 2009.

Artykuły w monografiach

  • Zionist posters in the interwar period – form and kontent [w:] Polish-Israeli cooperation experience : from Zionism to Israel : collection of studies. Red. Łukasz Tomasz Sroka, Batya Brutin, Kraków 2017, s. 124-145,
  • Plakaty i afisze – świadectwa różnorodności kulturowej Galicji [w:] Wpływ zasobów przyrodniczych oraz dziedzictwa kulturowego, kulinarnego i przemysłowego na atrakcyjność turystyczna regionu. Karpaty – Podkarpacie – Roztocze, Red. Janusz R. Rak, Brzozów 2014, s. 319-338.

<- Wróć do opisu głównego