mgr Michał Wojnar

Zakład Pielęgniarstwa


Instruktor praktyk w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Podstawy pielęgniarstwa oraz Neurologia i pielęgniarstwo neurologiczne.Telefon: 13-43-755-50
E-mail: michal.wojnar@pans.krosno.pl
Konsultacje: