mgr Marzena Szepieniec – Doświadczenie pozauczelniane


  • Nauczyciel wychowania fizycznego,
  • Była zawodniczka zespołów ekstraklasy oraz I ligowych,
  • Była trener zespołów II i III ligowych oraz grup młodzieżowych,
  • w 2013 r. Koordynowała projekt unijny pt „Organizacja warsztatów oraz promocja aktywnego trybu życia”. Wykładowca w ramach projektu UE – „Uniwersytet Dzieci we Wróbliku Szlacheckim”,
  • Wykładowca w ramach projektu UE –„Uniwersytet Dzieci w Gminie Rymanów”,
  • Organizatorka projektu unijnego -„Rymanów dzieciom z niepełnosprawnościami”,
  • Posiada kwalifikacje: trenera klasy drugiej piłki siatkowej Polskiego Związku Piłki Siatkowej oraz instruktora rekreacji ruchowej – Fitness Ćwiczenia Siłowe,
  • Jest instruktorem Nordic Walking oraz instruktorem kinezygerontoprofilaktyki – Fitness z osobami 50+.

<- Wróć do opisu głównego