mgr Marta Maksym – Życiorys naukowy


  • Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie Rzeszowskim.