mgr Marek Krzywonos – Doświadczenie pozauczelniane


Doświadczenie pozauczelniane m.in.:

  • w okresie od stycznia 2013 r. – do stycznia 2014 r. – zatrudniony na stanowisku kierownika projektu „Staż Sukcesem Naukowca”; finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw realizowanego przez Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości,
  • w okresie od kwietnia 2013 r. do września 2013 r. – zatrudniony na stanowisku koordynatora projektu „Wzmocnienie instytucjonalnego potencjału współpracy służb ratowniczych z Rzeszowa i Użgorodu” finansowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina; działanie 3.1 Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej,
  • w okresie od maja 2012 r. do grudnia 2012 r. – zatrudniony na stanowisku starszego specjalisty w Sekcji Współpracy Międzynarodowej Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.