mgr Małgorzata Niżnik – Doświadczenie pozauczelniane


  • Nauczycielka języka niemieckiego w Wielokulturowym Liceum Humanistycznym im. Jacka Kuronia w Warszawie. Lektorka języka angielskiego w Szkole Języków Obcych PROFI-LINGUA w Warszawie (obecnie: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A.),
  • Tworzyła i opracowywała materiały naukowe dla studentów Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu z zakresu europejskiego prawa gospodarczego i prawa turystycznego oraz struktur i metod działania Unii Europejskiej,
  • Prowadziła warsztaty dla tłumaczy języka niemieckiego organizowane przez Polskie Towarzystwo Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych w Warszawie oraz kursy przygotowujące kandydatów do egzaminu na tłumacza przysięgłego języka niemieckiego,
  • Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Przysięgłych i Specjalistycznych,
  • Wieloletnie doświadczenie zawodowe zdobyte w korporacjach o profilu finansowo-inwestycyjnym oraz w kancelariach prawa gospodarczego w Berlinie i w Warszawie.