mgr Małgorzata Moskal -Szybka – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie – Wydziału Pielęgniarstwa i Nauko Zdrowiu, magister pielęgniarstwa. Przedstawiciel Zakładu Pielęgniarstwa do Instytutowej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • W okresie od 2008 r. do 2014 r. pełniła funkcję Koordynatora projektów unijnych obejmujących wsparciem finansowym studentów studiów pomostowych.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Szkolenie pn.:

 • „Instruktor pierwszej pomocy”,
 • „Symulacja medyczna – nowy wymiar edukacji medycznej”,
 • „Komunikacja z chorym u kresu życia i pacjentem umierającym – jak towarzyszyć?”,
 • „Opatrunki w leczeniu ran. Jak dobierać opatrunki do ran”,
 • „Symulacja medyczna dla pielęgniarstwa i położnictwa”,
 • „Warsztaty z psychoonkologii”

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”.

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych – część I”,
 • „Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia w systemie e- learning”.

<- Wróć do opisu głównego