mgr Małgorzata Moskal-Szybka – Najważniejsze publikacje


Autorka i współautorka kilku publikacji naukowych

  1. Moskal-Szybka M., Borek J.: Knowledge and attitudes of Subcarpathian Province’s inhabitants towards organ transplantation. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2019 r.
  2. Moskal M.: Dolegliwości okresu przekwitania i stosowanie hormonoterapii w opinii mieszkanek Podkarpacia. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2009. Tom 26-27.
  3. Moskal M.: The competence of climacteric women in hormone replacement therapy. Zdrowie Publiczne 2008 r.
  4. Rabiasz R., Kwilosz E., Moskal-Szybka M.: Formy spędzania czasu wolnego przez młodzież na przykładzie województwa podkarpackiego. Pielęgniarstwo XXI wieku, 2014.Tom: 49.
  5. Moskal-Szybka M.: Poziom wiedzy kobiet, mieszkanek Podkarpacia w okresie przekwitania, na temat hormonalnej terapii zastępczej. Prace ofiarowane dla prof. dr hab. n. med. Józefa Ryżko do Monografii – Gastroenterologia zbliża, kształtuje obyczaje, 2011 r.
  6. Moskal-Szybka M., Kijowska A.: Edukacja zdrowotna pacjenta osteoporozą. Prace ofiarowane dla prof. dr hab. n. med. Elżbiecie Piontek do Monografii – Endokrynologia pediatryczna drogą rozwoju dla nauk o zdrowiu, 2016 r.
  7. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z rwą kulszową w przebiegu dyskopatii lędźwiowej kręgosłupa (Forum Zawodowe – Czasopismo OIPiP 2019r. – Artykuł na podstawie pracy licencjackiej studentki A. Łacek).
  8. Edukacyjno wspierająca rola pielęgniarki wobec pacjenta z obturacyjną chorobą układu oddechowego na przykładzie pacjenta z pierwotną dyskinezą rzęsek (Forum Zawodowe – Czasopismo OIPiP 2019r. – Artykuł na podstawie pracy licencjackiej studentki E.Turek).
  9. Opieka pielęgniarska nad pacjentem z oligofrenią znacznego stopnia. (Forum Zawodowe – Czasopismo OIPiP 2014r. – Artykuł na podstawie pracy licencjackiej studentki Bożeny Jareckiej–Spólnik).

<- Wróć do opisu głównego