mgr Małgorzata Moskal-Szybka – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • w 2018 r. – Odznaczona medalem brązowym za długoletnią służbę przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polski.
  • Kilkanaście  nagród Rektora.

<- Wróć do opisu głównego