mgr Małgorzata Moskal-Szybka

Zakład Pielęgniarstwa


Pielęgniarka, absolwentka Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Akademii Medycznej w Lublinie. W Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie, prowadzi zajęcia z zakresu podstaw pielęgniarstwa, chirurgii i pielęgniarstwa chirurgicznego oraz seminaria licencjackie. Promotor ponad stu prac licencjackich. Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego i w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego.