mgr Małgorzata Dziura – Życiorys naukowy


 • Absolwentka Wydziału Ochrony Zdrowia Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, magister pielęgniarstwa.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny pn.:

 • „Pielęgnowanie przewlekle chorych i niepełnosprawnych”.

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”,
 • „Stosowanie nowoczesnych metod kształcenia w systemie e-learning”.

Szkolenie pn.:

 • „Zwiększenie dostępności uczelni wyższych dla osób niepełnosprawnych”,
 • „Warsztaty z psychoonkologii”.

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”,
 • „Komunikacja interpersonalna”,
 • „Zarządzanie zespołem”,
 • „Szkolenie kadry uczelni pielęgniarskiej”.

<- Wróć do opisu głównego