mgr Małgorzata Dziura – Najważniejsze publikacje


  • Współautor poradnika dla osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów: „ABC… po wyjściu ze szpitala”.

Najważniejsze publikacje z podziałem na monografie i artykuły

Monografie

  • Dziura M., Zuzak E. : Wypalenie zawodowe jako zagrożenie w pracy pielęgniarki pracującej w oddziale intensywnej opieki medycznej. Gastroenterologia zbliża, kształtuje obyczaje. Prace ofiarowane prof. dr hab. n. med. Józefowi Ryżce. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie. Krosno 2011.
  • Zuzak E. Dziura M.: Działanie czynników środowiskowych na przebieg i rozwój atopowego zapalenia skóry u dzieci. Prace ofiarowane prof. dr hab. n. med. Józefowi Ryżce. Państwowa Wyższa szkoła Zawodowa w Krośnie. Krosno 2011, s.85-91.
  • Śliwa N., Świszcz M., Makowicz D., Zbylut A., Dziura M. : Wiedza studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie na temat zasad udzielania pierwszej pomocy. Endokrynologia Pediatryczna Drogą Rozwoju Dla Nauki O Zdrowiu. Prace ofiarowane dla prof. dr hab.n.med. Elżbiecie Piontek. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2016.
  • Makowicz D., Śliwa N., Zając K., Zbylut K., Dziura M., Zbylut A.: Pozytywne nawyki oraz postawy żywieniowe wśród studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Endokrynologia Pediatryczna Drogą Rozwoju Dla Nauki O Zdrowiu. Prace ofiarowane dla prof. dr hab.n.med. Elżbiecie Piontek. PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno 2016.

Artykuły

  • Studnicka K., Zarzycka D., Dziura M., Kijowska A. :Basic guidelines for high-fidelity medical simulation [aut.] Journal of Education, Health and Sport 2018 Vol. 8 No 12, s. 384-390.
  • Żaczek R., Iwaniec T., Dziura M.: Profilaktyka zakażeń wynikających z kaniulacji naczyń obwodowych. Pielęgniarstwo XXI wieku. Nr 2(19)/2007.
  • Dziura M., Żaczek R.: Specyfika pracy pielęgniarek w OIOM a syndrom wypalenia zawodowego. Czynniki cywilizacyjne, a zdrowie człowieka, Nowy Sącz 2007.
  • Dziura M., Kłosowicz K., Janusz A., Stygar J. : Właściwości lecznicze miodu w opinii studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie. [W:] Ziołolecznictwo, biokosmetyki i żywność funkcjonalna, pod red. Wawer I., Trziszka T., Wydawca: PWSZ im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Krosno-Wrocław 2013, s. 121-133.
  • Kasiak M., Brożek K., Dziura M.: Sunbathing-love or hate? Słońce – pokochać czy znienawidzić? Interdisciplinary nature of modern medicine. Monografia IV Międzynarodowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Interdyscyplinarne aspekty urody, zdrowia i choroby” Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu 2016.

<- Wróć do opisu głównego