mgr Magdalena Goleń – Życiorys naukowy


  • w 1999 r. – Tytuł licencjata z zakresu Nauczania Początkowego i wychowania przedszkolnego w Kolegium nauczycielskim w Krośnie,
  • w 2001 r. – Tytuł magistra z zakresu Pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Jagiellońskim,
  • w 2012 r. – Studia podyplomowe – „ Oligofrenopedagogika – edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną”,
  • w 2017 r. – Studia podyplomowe – „Terapia pedagogiczna”.