mgr Magdalena Goleń – Doświadczenie pozauczelniane


  • Prowadzenie praktyk zawodowych,
  • Opracowanie dokumentacji i kierowanie programem w ramach projektu pn.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych” nr POWR.03.01.00-00-P002/15,
  • Prace organizacyjne na rzecz Zakładu Pedagogiki – opracowywanie harmonogramów zajęć, nowych planów studiów, opieka nad studentami Erasmus, opiekun roku.