mgr Magdalena Goleń

Zakład Pedagogiki


Wieloletni pracownik Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia, obecnie – Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie na kierunku Pedagogika w zakresie Pedagogiki wczesnoszkolnej. Specjalistka w zakresie Oligofrenopedagogiki i terapii pedagogicznych.Telefon: 13 43 755 40
E-mail: magdalena.golen@kpu.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur pracownika