mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel – Najważniejsze publikacje


Wybrane publikacje

  • w 2001 r. – „Rozwijanie aktywności twórczej w edukacji wczesnoszkolnej” – Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 2/19/ 2001 r.
  • w 2001 r. – „Znoszenie odmowy” – Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 2/19/2001 r.
  • w 2001 r. – „Wychowanie prorodzinne – przykładowe scenariusze zajęć wokół hasła programowego „Rodzina” – Ergo … Pismo nauczycieli Podkarpacia nr 1/18/2001 r.
  • w 2009 r. – „Problemy nauczania środowiska społeczno – przyrodniczego w edukacji wczesnoszkolnej” – „Nauczyciel wobec wyzwań edukacji zintegrowanej” red. K. Polak – Krosno, 2009 – zeszyt 39 Prace Naukowo – Dydaktyczne PWSZ w Krośnie

Inne osiągnięcia

  • w 2012 r. – Organizacja i udział w Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Rodzina – Szkoła – Region – Kultura”, referat: „Sposoby realizacji i możliwości przekazu treści społecznych w edukacji wczesnoszkolnej”.