mgr Lucyna Jankiewicz-Sompel – Doświadczenie pozauczelniane


  1. W okresie od 1981 r. do 1982 r. – Szkoła Podstawowa nr 45, Wrocław,
  2. W okresie od 1982 r. do 2018 r. – Szkoła Podstawowa nr 14, Krosno, nauczyciel dyplomowany (od 2001 r.):
  • lider zespołu przedmiotowego, opiekun Koła PCK, opiekun SU w SP nr 14 w Krośnie,
  • w okresie od 2002 r. do 2018 r. – wychowawca i nauczyciel klas integracyjnych ( z uczniami niepełnosprawnymi),
  • ekspert MEN.