mgr Krystyna Krygowska – Życiorys naukowy


 • w 2002 r. – Absolwentka Akademii Medycznej w Lublinie, magister położnictwa,
 • Studia Podyplomowe – Zarządzanie Systemami Ochrony Zdrowia na Wydziale Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego,
 • Specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego. Kurs dla liderów przedsiębiorstw i instytucji publicznych.

Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs kwalifikacyjny pn.:

 • „Pielęgniarstwo rodzinne dla położnych”,
 • „Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki w położnictwie i ginekologii”,
 • „Pielęgniarstwa Epidemiologicznego”.

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”,
 • „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG, RKO dla dorosłych”,

Kurs doskonalający pn.:

 • „Profesjonalne przygotowanie do prowadzenia zajęć w szkole rodzenia” wg. Prof. Fijałkowskiego w Łodzi,

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Pośrednia wierność i wysoka wierności egzaminatora OSCE w pielęgniarstwie”,
 • „Szkolenie praktyczne z zakresu komunikacji interpersonalnej”.