mgr Krystyna Krygowska – Najważniejsze publikacje


Artykuły

  • Małgorzata Nagórska , Magdalena Aksamit , Krystyna Krygowska ,Dorota Bassara- Nowak Determinants of women’s behavior in breast cancer prevention European Journal of Clinical and Experimental Medicine 2019; 17 (2):123–130.
  • Barbara Ewa Zych, Iwona Madej, Krystyna Krygowska, Anna Hartman Ksycińska Czynniki determinujące wiedzę położnych o noworodku z ciąży powikłanej cukrzycą. Pielęgniarstwo Polskie, kwartalnik Nr. 2 (72)6/ 2019 r.