mgr Krystyna Krygowska – Doświadczenie pozauczelniane


  • Doświadczenie zawodowe zdobywane na stanowisku położnej w Wojewódzkim Szpitalu Podkarpackim im. Jana Pawła II w Krośnie,
  • Specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego,
  • Od 2003 r. – Wykładowca w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie, w tym czterokrotnie Kierownik Specjalizacji dla pielęgniarek i położnych,
  • Od 2016 r. – Wykładowca w Ośrodku Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych – ,,Vital Med” w Przeworsku,
  • W okresie od 2003 r. do 2011 r. – Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie,
  • Od 2011 r. – nadal Wice Przewodnicząca OIPiP w Krośnie,
  • Organizator i współorganizator wielu Konferencji Szkoleniowych dla Pielęgniarek i Położnych z zakresu Odpowiedzialności Zawodowej,
  • Członek Polskiego Towarzystwa Położnych,
  • Od 2015 r. – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa położniczego i ginekologicznego dla Województwa Podkarpackiego.