mgr Krystyna Krygowska

Zakład Pielęgniarstwa


Od 2003 r. wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie, Karpackiej Państwowej Uczelni w Krośnie. Obecnie – w Państwowej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie.  Prowadzi zajęcia dydaktyczne z przedmiotu Położnictwo, Ginekologia i Pielęgniarstwo położniczo-ginekologiczne. Zainteresowania zawodowe dotyczą organizacji opieki położniczej w Polsce, podnoszenia jakości świadczeń położniczych na rzecz pacjentek i ich rodzin, a w szczególności edukacji w zakresie rozpoczęcia, utrzymania i potęgowania Karmienia Piersią Noworodka.Telefon: 13 43 755 50
E-mail: krystyna.krygowska@pans.krosno.pl
Konsultacje: Dyżur Pracownika