mgr Katarzyna Studnicka – Życiorys naukowy


Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, magister pielęgniarstwa. Otwarty przewód doktorski na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie pod kierunek dr hab. Danuty Zarzyckiej na temat „Efektywność symulacji medycznej w kształceniu studentów pielęgniarstwa”.


Ukończone kształcenie podyplomowe

Kurs specjalistyczny pn.:

 • „Ordynowanie leków i wypisywanie recept”,
 • „Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych”,
 • „Wykonywanie i interpretacja zapisu EKG dla pielęgniarek”.

Kurs kwalifikacyjny pn.:

 • „Pielęgniarstwo operacyjne dla pielęgniarek i położnych”.

Szkolenie praktyczne pn.:

 • „Instruktor symulacji przedmiotów specjalistycznych – pośrednia wierność”,
 • „Instruktor symulacji niskiej wierności w pielęgniarstwie”,
 • „Instruktor symulacji wysokiej wierności”,
 • „Kadra uczelni pielęgniarskiej”,

Szkolenie pn.:

 • „National League of Nursing – Implementing Simulation as a Teaching and Learning Strategy”,
 • „Egzaminator OSCE w pielęgniarstwie”,
 • „Komunikacja interpersonalna”,
 • „Zarządzanie zespołem”,
 • Kurs on-line certyfikowany przez The George University of Washington „Essentials in Clinical Simulation across the Health Proffessions”.

<- Wróć do opisu głównego