mgr Katarzyna Studnicka – Najważniejsze publikacje


Publikacje

  • Basic guidelines for high-fidelity medical simulation [aut.] Katarzyna Studnicka, Danuta Zarzycka, Małgorzata Dziura, Agnieszka Kijowska, Journal of Education, Health and Sport 2018 Vol. 8 No 12, s. 384-390.
  • Initiatives for the quality of medical simulation in the training of nurses [aut.] Katarzyna Studnicka, Danuta Zarzycka, Journal of Education, Health and Sport 2019 Vol. 9 No 1. 90-95.
  • Assessment of anaerobic abilities of Volleyball players by means of the repeated – effort test aut.] Krzysztof Frączek, Zbigniew Barabasz, Mariusz Ozimek, Maria Zadarko-Domaradzka, Katarzyna Studnicka, Agnieszka Kijowska, Emilian Zadarko, Scientific Review of Physical Culture, Vol 8 No 4, s.116-124.

<- Wróć do opisu głównego