mgr Katarzyna Studnicka – Doświadczenie pozauczelniane


W okresie od 2010 r. do 2016 r. doświadczenie zawodowe zdobywane na stanowisku pielęgniarki bloku operacyjnego SP ZOZ MSWiA w Lublinie. Zainteresowania dotyczą Symulacji medycznej, uwarunkowań prawnych kształcenia pielęgniarek, zarządzania w służbie zdrowia. Stypendium im. Stanisława Pigonia.


Działalność poza dydaktyczna

  • Członek SESAM – Society for Simulation in Europe,
  • Zastępca przewodniczącego Nursing Special Interest Group (NurSInG) przy głównym zarządzie SESAM,
  • Członek Polskiego Towarzystwa Symulacji Medycznej,
  • Współpraca z Society for Simulation in Healthcare m.in. w zakresie tłumaczenia na język polski Kodeksu Etyki (Code of Ethics).

<- Wróć do opisu głównego