mgr Katarzyna Dziemian – Życiorys naukowy


  • CTER Training Seminar for Translation Teachers,
  • Uniwersytet Jagielloński, Katedra UNESCO, kurs „Tłumaczenie audiowizualne – wersja napisowa”,
  • Uniwersytet Jagielloński, Katedra UNESCO, Podyplomowe Studia dla Tłumaczy Tekstów Specjalistycznych,
  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, filologia angielska, studia dzienne, magisterskie,
  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie, filologia angielska, specjalizacja nauczycielska, studia dzienne, licencjackie.