mgr Katarzyna Dziemian – Najważniejsze publikacje


  • w 2017 r. – “The Online Response to the Two Polish Translations of The Wee Free Men by Terry Pratchett.” – Półrocznik Językoznawczy Tertium Vol. 2, No 1.