mgr Katarzyna Dziemian – Najważniejsze nagrody i wyróżnienia


  • Nagroda Rektora w latach 2011, 2012, 2014, 2016.